SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavına Girecek Adayların Dikkatine

09.01.2017

Yabancı Dil Sınavı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır.

Tarih: 16.01.2017 Pazartesi Günü
Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi/ D Blok (Tıp Fakültesi Binası) 135 no:lu Derslik
Saat: 10:00