Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Üzerinden Yaz Stajı Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

16.05.2022

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yaz stajı yapacak öğrencilerin Zorunlu Staj Formu ve SGK Staj Taahhütnamesi formlarının çıktı alınarak onaylatılıp Staj başlamadan en az 10 gün önce sabifstaj@medeniyet.edu.tr adresine pdf formatında iletilmesi zorunludur.

Not: Formlara https://saglikbilimleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/formlar adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz.