SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyoloji Alanı Doçentlik Sınavı

31.01.2019

Fakültemizde yapılacak Üniversitelerarası Kurul'un  Sosyoloji Alanı Doçentlik Sınavı Bilgileri aşağıda sunulmuştur

DOÇENTLİK SINAVININ

Tarihi

Saati

Yeri

18.02.2019

11:00

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü

Kış Bahçesi Toplantı Salonu