Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yaz Stajı Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

16.05.2022

Yaz stajı yapacak olan Odyoloji ve Beslenme Bölümü 3. sınıf öğrencileri Zorunlu Staj Formu ve SGK Staj Taahhütnamesi formlarının çıktı alınarak onaylatılıp Staj başlamadan en az 10 gün önce bölümün ilgili öğretim elemanına pdf formatında iletilmesi zorunludur.

Not: Formlara https://saglikbilimleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/formlar adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz.