Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çift Anadal/ Yan Dal

ÇİFT ANA DAL LİSANS PROGRAMI

Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak üniversitemizde başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. Bu ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar senato tarafından belirlenir. 

YAN DAL PROGRAMI

Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal programlarına ilişkin esaslar senato tarafından belirlenir.

Sosyal Hizmet Bölümü Çift Anadal Programı (ÇAP) 2018 -2019 eğitim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Sosyal Hizmet Bölümünün ÇAP’ına İstanbul Medeniyet Üniversitesi ÇAP Yönetmeliğinde belirtilen gerekli koşulları (3 ve üzerinde not ortalaması, devam ettiği bölümde %20’lik dilim sıralamasında yer alması) karşılayan ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin bir lisans programında okuyan her öğrenci başvurabilmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılından bu yana Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe, Bilim Tarihi, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi bölümlerinden toplam 12 öğrenci Sosyal Hizmet Bölümünde ÇAP yapmaya devam etmektedir

Fakültemiz öğrencisi olup diğer fakültelerde ÇAP - Yan Dal programlarına katılmak isteyen öğrenciler, ilgili fakültelerin kabulü halinde bu imkandan faydalanabileceklerdir.

Fakültemiz öğrencilerinin çift ana dal ve yan dal yapabilecekleri program bilgilerine ve ilgili mevzuata aşağıdaki dosyalar aracılığıyla, program başvuru takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
06.01.2021 İMÜ Çift Anadal Programı Yönergesi