Sağlık Bilimleri Fakültesi

MALPRAKTİS ve HUKUKSAL BOYUTU

23.05.2022

"Malpraktis ve Hukuksal Boyutu" konulu söyleşi fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi. Cemile Savcı ve öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu'nun moderatörlüğünde 24 Mayıs 2022 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.