Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Son zamanlarda yeni tip korona virüsün neden olduğu hastalıklar, artan kanser vakaları, artan kronik hastalıklar, önlenemeyen trafik kazaları ve doğal afetlerin (depremler, yangınlar, seller, heyelanlar vb.) fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak sağlığa olumsuz etkileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedilmektedir. Üstelik, sağlık sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler olağanüstü hızla devam etmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan sağlık hizmetleri gereksinimi sağlık hizmetleri talebini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu talebin mevcut sağlık hizmetleri arzı ile karşılanması ülkeleri zorlamakta ve sağlık mesleklerinin iyi yetişmiş profesyonellerini gerektirmektedir. Gereksinimlerin karşılanmasında ise, çok disiplinli bir anlayışla sağlığın geliştirilmesi önemli olmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul’un Anadolu yakasında son derece stratejik bir konumda bulunmakta, seçkin programlarıyla öncelikli olarak tercih edilmektedir. Fakültemizde, misyonu ve vizyonu yönünde yetkin profesyoneller ve bilim insanları ile öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, İstanbul’un kolay ulaşılabilen bölgesinde eğitim-öğretim görmekte, başta sağlık olmak üzere çeşitli kurumlarda derslerin uygulamalarını yapabilmektedirler.

Fakültemizde, sağlık alanında en fazla ihtiyaç duyulan ve tercih edilen Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Konuşma ve Dil Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon olmak üzere sekiz bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik ile Odyoloji aktif olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Çocuk Gelişimi, Konuşma ve Dil Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin ise, eğitim öğretime aktif olarak başlaması için hazırlıklar yapılmakta ve en kısa sürede faaliyete geçmeleri planlanmaktadır.

Temel hedefimiz, sağlığın korunup yükseltilmesidir. Amacımız, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası çağdaş eğitim standartlarıyla uyumlu, alanında en üst düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları, etik ilke ve kurallara uygun davranmaları, kültürel yönden donanımlı, disiplinli, toplumsal değerlerle barışık, sosyal sorumluluğu ve özgüveni yüksek, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kısacası İnsan ve Medeniyet odaklı sağlık elemanı olarak sağlık kurum ve/veya kuruluşlarında etkin sağlık hizmetleri ve/veya üniversitelerde yetkin profesyoneller olarak fark yaratmaları ve mesleki liderlik rolünü üstlenen mutlu bireyler olmalarıdır.

Sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Prof. Dr. Aygül YANIK

Dekan V.