Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyon - Vizyon

Misyon
Uluslararası alanda kendini kanıtlamış, ileri düzeyde bilgiye ve araştırma yeteneğine sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, liderlik özellikleri taşıyan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. 

Vizyon
Sağlık bilimleri alanında nitelikli eğitim veren ve özgün araştırmalar yapan, ürettikleri ile uluslararası alanda tanınan bir fakülte olmaktır.