Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak amacımız; uluslararası alanda kendini kanıtlamış, ileri düzeyde bilgiye ve araştırma yeteneğine sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, liderlik özellikleri taşıyan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Sağlık bilimleri alanında nitelikli eğitim veren ve özgün araştırmalar yapan, ürettikleri ile uluslararası alanda tanınan bir fakülte olmaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, kanıta dayalı bilgi ve çağdaş teknolojiyi modern eğitim-öğretim yöntemleri ile buluşturarak kullanmayı, öncelikle ülkemizde ve sonra dünyada hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu sağlık insan gücünü yetiştirmeyi ve araştırmacılara güncel araştırma alanlarında olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Fakültemiz, sağlığının korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik farklı disiplinlerle işbirliği içinde farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmayı ön planda tutmaktadır. Yalnızca eğitim ve akademide sağladığı başarılarıyla değil, aynı zamanda toplum temelli “Toplum İçinde Toplumla Birlikte” temalı farkındalık oluşturan projelerimizle tanınmaktayız.

Çağın gerekliliği olan teknolojinin sağlığa entegre edildiği, tekno-egzersiz, sanal sağlık uygulamaları ve patent almış materyal tasarımlarıyla girişimci ve yenilikçi bir fakülte olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

“En güzel yatırım, insana yapılacak yatırımdır” bilinci ile sağlık alanında fark yaratacak çalışmalarımızla güçleniyoruz.

MEDENİYETTE SAĞLIK, SAĞLIKTA ÖNCÜ

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
14.12.2020 Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020 Tanıtım Broşürü