Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNCER'in Projesi TÜSEB tarafından desteklendi

17.05.2022

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNCER' in araştırmacı oalrak yer aldığı “Ağrısız Enjektör İğnesi Geliştirilmesine Yönelik İğne Yüzeyine Hidrofilik SolJel Ti-oksit Kaplama Oluşturulması” başlıklı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)  tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. 

Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.