Sağlık Bilimleri Fakültesi

‘Malpraktis ve Hukuksal Boyutu’ Semineri Gerçekleştirildi

24.05.2022

THDÖK İstanbul Medeniyet Üniversitesi Temsilciliği tarafından ‘Malpraktis ve Hukuksal Boyutu’ konulu seminer, fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cemile Savcı ve öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu'nun moderatörlüğünde 24 Mayıs 2022 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Konuklarımız Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren ‘Hemşirelikte Malpraktis’, Prof. Dr. Hakan Hakeri ‘Malpraktisin Hukuksal Boyutu’ konularını anlattı.