Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyemizin Bildirisi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü Kazandı

24.12.2020

Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Akarsu’nun  “Gürültü ve Işığı Azaltmak için Geliştirilen Şapkanın, Preterm Yenidoğanın Konforu Üzerine Etkisi” isimli doktora tez çalışması 15-20  Aralık 2020 tarihinde düzenlenen 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’nde “Hemşirelik Sözel Bildiri Birincilik Ödülü” ne layık görüldü.