Sağlık Bilimleri Fakültesi

‘Öncü Kadıköy’de Önce Sağlık’ Projesi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

13.02.2019

Öncü Kadıköy’de Önce Sağlık’ Projesi için işbirliği protokolü“Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi ve Beceri Farkındalığını Arttırma” ile “Okul Çağındaki Çocuklarda Skolyoz ve Omurga Sağlığı Farkındalığını Arttırma” adlı projeler kapsamında öğretmenlerin çocuklarda sık karşılaşılan ve acil müdahale gerektiren olaylar ile ilgili ilk yardım bilgi ve deneyimlerini belirlemek, bu kapsamda farkındalık ve beceri kazandırmaya yönelik ilk yardım konulu seminerler düzenlenmek; skolyozun risk ve ilerleme dönemlerini ortaya koyarak ve skolyoz teşhisini gösterebilen temel postural bozukluk işaretlerini tanımlayarak öğrenci ve öğretmenlerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak, okul çağındaki çocuklarda postural bozuklukların önlenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri ortaya koymak; okullarda skolyoz taraması yapmak ve eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi için akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalandı.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Özlem Akarsu ile Araştırma Görevlisi Baha Naci sorumluluğunda, fakültedeki akademisyenlerin ve öğrencilerin görev alacağı çeşitli konularda Kadıköy ilçesinde birçok önemli çalışma gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir;

  • ‘Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi ve Beceri Farkındalığını Arttırma’ proje süreci başlatılacak ve süreç takip edilecek,
  • Öğretmenlerin acil müdahale gerektiren olaylar ile ilgili ilk yardım bilgi ve deneyimlerini belirlemek,
  • Öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi ve beceri farkındalığını teorik ve uygulamalı eğitim ile arttırmak,
  • ‘Okul Çağındaki Çocuklarda Skolyoz ve Omurga Sağlığı Farkındalığını Arttırma’ proje süreci başlatılacak ve süreç takip edilecek,
  • Skolyoz Hastalığı için sağlık taramasını gerçekleştirmek ve bu hastalığa sahip öğrencileri tespit etmek,
  • Skolyoz hastalığı ve farklı postural bozukluklar ile ilgili öğrencilere ve öğretmenlere sunumlar yaparak bu konudaki farkındalığı arttırmak