Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversitemiz ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

23.05.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Güngören Kaymakamlığı ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik” projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

23 Mayıs 2022 tarihinde Üniversitemizde gerçekleşen törende, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk protokole imza attılar. Protokol törenine, proje ekibi adına Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, proje yürütücüleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman ve Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ardıç da katıldı.

Yapılacak iş birliği doğrultusunda “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi” ve “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi” başlıklı iki proje yürütülecektir. Bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından; Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Proje ekibinde Prof. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Doç. Dr. Ensar Yılmaz, Doç. Dr. Halil Altındağ, Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ardıç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Ürem, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Bıkmazer, Dr. Öğr. Üyesi Cem Malakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hande Arslan Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Yeler, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak, Arş. Gör. Dr. Ömer Uğur, Arş. Gör. Dr. Aslı Devrim Lanpir, Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğlu, Arş. Gör. Murat Uçak, Arş. Gör. Dilşa Azizoğlu, Öğretmen Neslihan Akar, Öğretmen Salih Aktürk yer aldı.

Amaç Farkındalık Kazandırmak ve Geliştirmek

Eğitim programı aracılılığıyla; dijital ebeveynlik rolleri, bilgi ve iletişim teknolojisinin çocuklara sunduğu fırsatlar ve barındırdığı riskler, ekrana uzun süre maruz kalmanın gelişimsel ve davranışsal sonuçları, problemli internet kullanımı ve siber zorbalık, sanal otizm, teknoferans, dijital teknolojinin barındırdığı risklere karşı yapılması gerekenler, velayet hakkı kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler, güvenli internet kullanımı, doğru anne babalık rolleri ve çocukla sağlıklı ilişki geliştirme, ebeveynin sosyal medya paylaşımlarında çocuğun kişilik hakkına zarar vermemesi ve dijital platformlarda çocuğun kişiliğine yönelik olası saldırıların önlenmesi gibi konularda bilinç kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amaçlandı. Çocukların dijital ortamlarda korunmasını sağlamak amacıyla psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi farklı disiplinlerin yaklaşımlarının ve çözüm önerilerinin sunulacak olması; internetin güvenli kullanımı ve olası tehlikelerin bertaraf edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.