Sağlık Bilimleri Fakültesi

SIK SORULAN SORULAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi hangi yerleşkede bulunmaktadır?

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde devam zorunluluğu var mıdır?

Fakültenize yatay geçiş imkanı var mıdır?

Dikey Geçiş Sınavı ile fakültenizdeki bölümlerde öğrenim görmek mümkün mü?

Üniversitenizin/Fakültenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

Fakülteniz bölümlerinde staj imkanı var mıdır? Staj yeri kim tarafından ayarlanmaktadır?

Sınava giremedim, hangi durumda mazeret sınavına girebilirim?

Sınamalı öğrenci ne demektir? Sınamalı öğrenci hangi dersleri alabilir?

İzinli sayılma nedir? Hangi durumda ve ne zaman başvuru yapabilirim?

Ders tekrarında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yurt olanakları nelerdir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin burs olanakları nelerdir?