SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Komisyonlar ve Görevlendirmeler

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Koordinatörleri

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN

Hemşirelik Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

Odyoloji Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Başak MUTLU

Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Safiye ŞAHİN

Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ARICI ÖZCAN

ERASMUS Koordinatörleri

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AKSOY CANYOLU

Hemşirelik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Odyoloji Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Merve Torun TOPÇU

Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ

Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN

Farabi Değişim Programı Koordinatörleri

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

Web Sayfası Sorumluları

Fakülte Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Rujnan TUNA, Dr. Öğr. Üyesi Havvanur YOLDAŞ İLKTAÇ

Fakülte Sorumluları

Arş. Gör. Baha NACİ, Arş. Gör. Gülser CİNBAZ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Aslı DEVRİM

Hemşirelik Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU

Odyoloji Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Murat ERİNÇ

Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ

Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Zehra Zeynep SADIKOĞLU

                                                Eğitim ve Öğretim Sınav Komisyonu

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Havvanur YOLDAŞ İLKTAÇ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü                                 

Öğr. Gör. Hatice Kübra GÜZELDERE
Hemşirelik Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER

Odyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka CESUR

Sağlık Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Dr. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ

Sosyal Hizmet Bölümü

Öğr. Gör. Canan Neşe KINIKOĞLU