Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisans

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Diyetisyenler, toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, beslenme ve diyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, beslenme ile ilgili sorunların ve önceliklerin ortaya konması, sorunlarının giderilmesi için çözüm yollarının aranması, besin ve beslenme politikalarının belirlenmesi konularında çalışan sağlık profesyonelleridir.

Beslenme ve Diyetetik eğitiminin amacı, sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaşam süresinin ve kalitesinin artırılması için, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyenler yetiştirmektir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Mezunlarımız; kamu ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, top­lum sağlığı merkezlerinde, toplu beslenme yapılan kurumlarda, huzurevle­rinde, danışmanlık merkezlerinde, üniversitelerde, besin sanayi ve endüstrisinde olmak üzere birçok alanda çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik alanlarda da görev alabilirler.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Bölümümüz, toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için, sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan,  yenilikçi sağlık uygulamaları, eğitim programları ve araştırmalarla ülke çapında lider, dünya çapında da etkin rol alacak hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik Bölümü yenilikçi hemşirelik uygulamalarının kullanımında ulusal bir lider olmayı hedeflemektedir.

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

İşitme, konuşma ve denge bozukluklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Odyoloji uzmanlarına odyolog adı verilir. Odyolojik incelemelerde çeşitli test yöntemleriyle (otoakustik emisyon, ABR, ENG, VEMP ve saf ses odyolojik değerlendirme v.b) işitme düzeyleri ve denge bozukluklarının derecesi ve komponentleri tespit edilmeye çalışılır. Odyolog hastanın teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunda Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanlarıyla birlikte çalışır. Odyoloji uzmanları özel eğitimmerkezleri, hastane ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve etkin hale getirilmesinde, çağdaş teknolojik olanaklar ve yönetim tekniklerinden yararlanarak hizmet üretebilen profesyonel yöneticileri yetiştirmek amacıyla kurulan bir bölümdür. Temel amacı stratejik planlar yapabilen, vizyon sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Bu bölümde sağlık alanına özel olarak hastane ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, muhasebe, finansal yönetim, kantitatif teknikler, mesleki İngilizce, sağlık turizmi, sağlık pazarlaması, karşılaştırmalı sağlık sistemleri gibi geniş kapsamlı eğitim programları uygulamaktır.

Bölümü başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmet Bölümü; insan ve toplum odaklı bir bölümdür. Temel amacı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler alacakları disiplinler arası eğitim ve staj uygulamasıyla gerçek hayatta yaşanan sosyal problemlere yönelik farkındalık ve bilinç kazanırlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek, bu önerileri uygulayarak, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı etkin şekilde öğrenirler.

Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerini bireyden toplum düzeyine, yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler.

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklara bağlı kurumlarda, yerel yönetimlerde, sağlık kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uzman, yönetici, planlayıcı, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yaparlar. Bu kurumlarda sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık, özel eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplumsal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesinde rol alırlar.